Forløb

Forløb


Sumak har indgået samarbejdsaftale med Slagelse Jobcenter om forløb primært målrettet kvinder med andet etnisk baggrund end dansk. Formålet er at sætte fokus på arbejdsidentitet og udvikling af arbejdsevne.


Den bærende ide bag etableringen af Sumak var at skabe et sted, som tager udgangspunkt i kvindernes kompetencer, styrker og ressourcer.


Gruppen har generelt været udfordret i indgangen til det danske arbejdsmarked idet kulturen er fremmed. Det gælder både i forhold til arbejdsopgaver, omgangstone og samarbejdskultur på de danske arbejdspladser.


I Sumak er der skabt et sted – en indgangsstation – hvor kvinderne arbejder med arbejdsopgaver, de er fortrolige med fra deres hjem og kultur – og hvor de har nyt at byde ind med. Sumak er en lille lokalt forankret arbejdsplads, der primært beskæftiger kvinder og som tilbyder et trygt arbejdsfællesskab, hvor arbejdet for den enkelte kvinde opleves meningsfyldt.  Opgaveportefølje bliver i forløbet større og større indtil kvinderne er klar til at komme videre i enten ordinært fuldtid eller deltidsjob, uddannelse eller fleksjob.


Der følges løbende op på samarbejdsaftalen, en gang årligt laves evaluering som fremlægges for Beskæftigelse og Integrationsudvalg i Slagelse kommune.


Copyright @ Sumak.dk All Rights Reserved